La memòria de traducció

En el segle XXI, la tecnologia juga un paper vital a l’hora de crear sinergies i de millorar la rapidesa i la relació qualitat-preu en projectes de llengües. Les memòries de traducció són bases de dades que treuen profit de les traduccions anteriors. Els textos nous s’analitzen mitjançant un programari i comproven si hi ha algun segment que hagi estat traduït abans. Si és així, es proposa la mateixa traducció anterior com a traducció possible i el traductor és el que ha de decidir si l’utilitza o no.

Les memòries de traducció garanteixen coherència en tots i cadascun dels projectes, faciliten la publicació paral•lela en múltiples llengües, fan que els lingüistes se centrin més en qüestions semàntiques i estilístiques i redueixen el cost global. L’ús de les eines TAO (Traducció Assistida per Ordinador) no s’ha de confondre amb la traducció automàtica (TA). Totes les traduccions, les haurien de crear traductors humans, i per tant totes s’haurien de revisar. Una bona agència de traducció estarà al corrent de la importància que aquesta tecnologia pot representar per als clients.

In conclusion, Quicksilver Translate’s linguistic services can assist you with all your corporate translation and editing needs. Contact us for more information, or a quote.