Disseny i maquetació

És fàcil pensar que la traducció són tan sols paraules, però quan es tradueix un document amb imatges, gràfiques i taules, el terreny de joc és el món del disseny i la presentació.
Traduir un text sense format amb MS Word no comporta gran dificultat, però quan es tracta de documentació professional se solen utilitzar programes més específics com ara InDesign, PowerPoint, QuarkXpress o FrameMaker, entre d’altres programes de disseny gràfic i presentacions. En aquest cas, la maquetació (DTP per a l’anglès) juga un paper molt important pel que fa al preu i la fluïdesa de l’encàrrec.Fa uns anys, l’única manera de traduir un text en un format PowerPoint era que el traductor fos un usuari amb llicència i traduís el text sobreescrivint l’original: un procés laboriós amb tendència a generar errors. Avui en dia, QuickSilver Translations fa servir una combinació d’eines de software (algunes internes) per crear un mètode integrat i optimitzat per extreure els textos al nostre software de Traducció Assistida per Ordenador, convertint la traducció que en resulta des de i cap als formats pertinents. A banda d’això, el software que utilitzem ens proporciona tots els avantatges per a la coherència i eficiència de les traduccions excepcionals, accentuant aquestes qualitats quan es tracta de vàries traduccions per a un mateix client.Aquesta metodologia contribueix a eliminar el risc d’error de la intervenció humana (errors de copiar i enganxar, etc.) al mateix temps que evita el perill que suposa confiar un text amb tipografia complicada a especialistes que no estan familiaritzats amb l’idioma estranger de què es tracta. D’altra banda, aquest mètode també ens permet lliurar el document traduït amb el disseny i el format més fidels a l’original. No obstant això, s’han de tenir molt presents les convencions tipogràfiques i d’espais que varien d’un idioma a l’altre. El francès, per exemple, té unes regles de puntuació bastant peculiars, i els guions en alemany no es regeixen per cap norma en concret. Algunes escriptures de l’Àsia Oriental es poden redactar de manera horitzontal o de manera vertical, mentre que l’hebreu i l’àrab s’escriuen de dreta a esquerra, cosa que requereix tècniques tipogràfiques especials.La totalitat del procés es pot agilitzar si es tenen en compte aquestes simples qüestions. Abans de processar el document, per exemple, és important que el text “flueixi”, que el format admeti segments de text de diversa llargària i que s’eviti l’ús de salts de línia manuals enmig dels paràgrafs.QuickSilver pot treballar amb qualsevol dels formats principals, incloent:

  • Eines de disseny professional: QuarkXPress, InDesign, FrameMaker, etc.
  • Eines de MS Office: Word, PowerPoint, Excel, Access
  • Formats basats en web: HTML, XML, ASP, etc.

Els programes de disseny són els més adequats en aquests casos. Altres programes més pensats per a gràfics compliquen el procés: Illustrator o el seu predecessor Freehand, per exemple, augmenten considerablement el temps i el cost de processament dels textos. A vegades resulta més eficaç convertir el document sencer en un format més adequat.

In conclusion, Quicksilver Translate’s linguistic services can assist you with all your corporate translation and editing needs. Contact us for more information, or a quote.