Home » Services » Traduccions especialitzades » Revisió/Correcció

Revisió/Correcció

QuickSilver Translations ofereix un servei de correcció per tal de garantir que el text sigui gramaticalment correcte i que estigui escrit en el registre adequat, es tracti de la llengua que es tracti. També oferim un servei de revisió per als textos que ja han estat traduïts anteriorment. No oblidem, però, que la revisió d’un document mal traduït pot comportar tant o més temps que traduir-lo de nou.
QuickSilver ajuda les empreses a crear o adaptar els seus materials de màrqueting i els llocs web a les diverses àrees lingüístiques segons les seves necessitats (de màrqueting, tècniques, periodístiques, etc.). La nostra xarxa de lingüistes de gran experiència i alta qualificació s’encarrega de traduir, revisar i reescriure qualsevol tipus de document.En el cas de les traduccions tècniques, la precisió és sens dubte el factor més important. No obstant, quan l’objectiu principal és el màrqueting, per exemple, és imprescindible produir un text que soni tal com si el pronunciés un parlant natiu.Per aquesta raó, a QuickSilver les traduccions sempre són dutes a terme per parlants natius en la llengua meta. A més, en l’última etapa del procés de revisió, s’evalua la traducció com a text en si, és a dir, sense comparar-la amb el text original. Un cop revisada minuciosament, ens assegurem que totes i cadascuna de les construccions estiguin escrites amb les mateixes estructures que utilitzaria un parlant natiu.Si es tracta d’un document que ja ha estat traduït, utilitzarem la nostra memòria de traducció, que ens permetrà crear una base de dades on emmagatzemar la terminologia i les estructures més freqüents en els teus textos.

In conclusion, Quicksilver Translate’s linguistic services can assist you with all your corporate translation and editing needs. Contact us for more information, or a quote.