Home » Services » Traduccions especialitzades » Traduccions jurídiques

Traduccions jurídiques

Legal-translations_350x350

  • Documents legals
  • Reconeixement oficial d’expedients acadèmics
  • Tràmits de nacionalització
  • Permisos de residència
  • Poders notarials
  • Actes de reunions
  • Contractes
  • Cartes d’intencions i memoràndums
  • Informes d’auditoria
  • Informació financera

Com en el cas de les traduccions econòmiques i tècniques, resulta fonamental assolir la màxima precisió en les traduccions de textos legals. L’equip de traductors especialitzats de QuickSilver garanteix una fidelitat absoluta en les traduccions de documents legals trobant el terme equivalent més exacte i precís en la llengua meta.QuickSilver també ofereix un servei de traduccions jurades.


Petició de pressupost

In conclusion, Quicksilver Translate’s linguistic services can assist you with all your corporate translation and editing needs. Contact us for more information, or a quote.