Home » Services » Traduccions especialitzades » Traduccions tècniques

Traduccions tècniques

  • Manuals tècnics
  • Manuals operatius
  • Manuals de manteniment
  • Especificacions de projectes tècnics
  • Fitxes tècniques
  • Fitxes de seguretat de materials
  • Normes
  • Patents

De la mateixa manera que passa amb les traduccions econòmiques i jurídiques, la traducció de documents tècnics requereix un grau extremadament elevat de precisió i fidelitat al text original: la més mínima imprecisió podria tenir conseqüències legals molt greus.Quan es tracta de documents tècnics, el fet de no fer servir un software de traducció d’última generació sol comportar problemes. Tot i que els documents tècnics s’actualitzin de forma regular, normalment el significat no canvia. Per aquesta raó, amb el nostre software de Memòria de Traducció tan sols hauràs de pagar pels canvis realitzats cada cop que modifiquis el document, estalviant-te tornar-lo a pagar tot sencer.Una traducció de baixa qualitat podria passar per alt qüestions com ara la diferència entre el bilió del Regne Unit i el d’Estats Units, el punt o la coma dels decimals, o la conversió del sistema mètric al sistema imperial. L’equip de QuickSilver, amb una gran experiència i especialització, s’assegurarà que la traducció tècnica sigui totalment precisa, tant pel que fa al llenguatge com pel que fa a les xifres.

In conclusion, Quicksilver Translate’s linguistic services can assist you with all your corporate translation and editing needs. Contact us for more information, or a quote.