Integració de la memòria de traducció i l’edició electrònica.